Chyby při výrobě silikonových forem

Chyby při výrobě silikonových forem

Moje forma nevytvrdla! - Nejčastější signál, že se něco nepovedlo. Co s tím? Co se asi pokazilo? 

Forma nevytvrdla

a. Špatný míchací poměr - Například míchací poměr je 2A:1B objemově a vy jste pracovali s poměrem 1A:1B. Někdy Vám může napovědět balení, ve kterém jste materiál obdrželi. Pokud dostanete 1kg složky A a 100g složky B, pak míchací poměr nejspíše nebude 1A:2B ani 1A:1B, ale mohl by být např. 10A:1B. Vždy se podívejte do technického listu.

b. Záměna složek - Po odměření složky B se vezme znovu složka B a odměří se. Následně se obě složky B smíchají. Ale bez přítomnosti složky A materiál nevytvrdne. Začněte vždy odměřením složky A, a pak teprve složkou B. Postup nikdy neměňte a nemůžete se tak splést.

c. Nepoužili jste dostatečně přesnou váhu - Například jste použili osobní váhu místo váhy s přesností na gramy.

d. Teplota místnosti je příliš nízká - Například jste zalili formu večer venku a v noci příliš klesla teplota.

Forma vytvrdla jen částečně

a. Špatně zamíchaný materiál

b. Nepřesně stanovený poměr složek A + B nebo záměna míchacího poměru z váhového na hmotnostní (nebo naopak).

c. Špatně promíchané složky před smícháním - Některé složky tzv. "sedají". Musí se proto vždy před odebráním části materiálu důkladně promíchat, aby se promíchala těžší složka u dna s lehčí složkou nahoře. Toto bude napsáno v technickém listě.

d. Model nebyl dostatečně připraven - nebyl např. uzavřen plničem pórů či separován.

e. Neprovedli jste si malou zkoušku u nových materiálů - Pokud nemáte zkušenosti s materiálem na formu v kombinaci s materiálem, z něhož je vyroben model, udělejte si raději zkoušku. Je možné, že chemická reakce zabrání vytvrzení formy kolem modelu.

Model nejde vyjmout z formy

a. Model nebyl dostatečně uzavřen - Použili jste nevhodný uzavírač pórů nebo jste ho neaplikovali dostatečně.

b. Model nebyl dostatečně odseparován - Použili jste nevhodný separátor nebo jste ho aplikovali nedostatečně nebo jste ho neaplikovali předepsaným způsobem.