Jak dolévat z pryskyřice bez bublinek

Jak odlévat z epoxidové pryskyřice bez bublinek

Zalévání transparentní pryskyřicí VEROPAL UV PLUS 100 má svoje specifika a abychom získali správně vytvrzený odlitek dle našich představ (což ve většině případů znamená bez bublin), je třeba vědět co nejvíce o faktorech, které ovlivňují vytvrzovací proces a následný vzhled odlitku. Jsou to hlavně:

  • Teplota při odlévání a vytvrzování
  • Penetrace zalévaného podkladu
  • Správné míchání složek epoxidového systému
  • Odvzdušnění
  • Správný postup lití
  • Podmínky při tuhnutí

TEPLOTA

Důležitou zásadou je, že teplota formy, pryskyřice, míchacích nádob, pigmentů, nástrojů, místnosti kde se odlévá, by měla být stejná. Pokud má nějaká součást výrazně rozdílnou teplotu, vede to ke vzniku bublin v zamíchané pryskyřici, neboť ochlazovaná část směsi houstne, tuhne pomaleji a v místě styku vzniká nebezpečí vzniku bublinek. Rovněž teplota při odlévání i při vytvrzování by neměla příliš kolísat s udržovat se co nejvíce stálá. Profesionální výrobci epoxidového nábytku mají své pracovní prostory klimatizované a někteří z nich, kteří odlévají ve větších tloušťkách najednou, vlastní i vodou či vzduchem chlazené licí stoly (pro odvod tepla). Obecně platí, že optimální rozmezí teplot pro práci s VEROPALEM UV PLUS se pohybuje mezi 20 - 25 °C.

PENETRACE

Před samotným litím je nutné zalévaný materiál (dřevo, vápenec, kámen...) napustit (napenetrovat) kompatibilním systémem epoxidové pryskyřice. Pro VEROPAL UV PLUS 100 i pro VEROPAL TRANSPARENT 200 doporučujeme mnohokrát odzkoušený kompatibilní systém VEROPAL PEN. Většina zalévaných materiálů jsou materiály porézní a v mikro pórech se nachází vzduch, který by se mohl při zalití nekontrolovaně uvolňovat v podobě bublin, které by buďto zůstaly viset v pryskyřici nebo těsně pod hladinou pryskyřice. Někdy tyto bubliny nevadí, ale ve většině případů zákazníci chtějí bezbublinkové odlitky. Penetrace VEROPAL PEN zajistí uzavření vzduchu v podkladu tak, aby se nemohl uvolňovat.

MÍCHÁNÍ

Obě složky epoxidového systému VEROPAL UV PLUS 100 se musí míchat míchadlem, které nevhání vzduch do směsi míchaných pryskyřic. Pro malé objemy se používají místo míchacího dřívka ocelové nůžky, které držíme za střižnou část v ruce a v míchané směsi se pohybujeme rotačním pohybem. Tvar částí, které při stříhání držíme v ruce zajistí minimální vmíchání bublin do systému. Na míchání větších objemů se používá speciálních míchadel, které jsou svými tvary uzpůsobeny na míchání lepivých materiálů a hlavně minimalizuje vhánění vzduchu do míchané hmoty.

ODVZDUŠNĚNÍ

Otevřená doba zpracování, tedy doba, po kterou lze s pryskyřicí pracovat, je u VEROPALU UV PLUS 6-8 hodin. Výhodou takto dlouhé doby je, že se systém velmi dobře odvzdušňuje. I při sebeopatrnějším míchání vždy vmícháme nějaký vzduch do směsi, nicméně po smíchání necháme směs odvzdušnit prostým stáním v klidu přibližně 45 minut až 1 hodinu. Po této době velká většina bublin ze systému zmizí. Pokud ovšem pracujeme v chladnějším prostředí blížícímu se 15°C nebo smícháváme větší objem materiálu, doba odvzdušňování úměrně narůstá. V tomto případě si pomůžeme rozdělením směsi do více nádob, abychom snížili výšku (tloušťku) materiálu - a systém se odvzdušní podstatně rychleji. Při teplotách nižších se stává, že se materiál neodvzdušní ani po 60 minutách.

Ještě existuje jeden zajímavý trik pro případ, že se pryskyřice z jakéhokoliv důvodu nestihne odvzdušnit. Vezmeme tedy směs a lijeme ji do formy přes jednorázové lakovací sítko s velikostí oka kolem 190 my. Použitím sítka se většina bublinek rozruší a zároveň se v něm zachytí případné nečistoty, které se mohly do směsi dostat při míchání (při směsi plněné metalickými a perleťovými pigmenty nelze použít).

LITÍ

Po odstátí směsi a odvzdušnění můžeme odlévat. Tloušťky kolem 3 cm můžeme vylít na jeden krok a následně ihned odstranit vystupující bubliny ofoukáním horkovzdušnou pistolí (lze použít fén nebo flambovací pistoli). Při vylévání pryskyřice do formy se stává, že samotným litím se vpravuje do směsi opětovně vzduch. Tloušťky do 10 cm musíme odlévat postupně po 3 cm a vystupující bubliny ihned odstraňovat horkovzdušnou pistolí. Následně po pořádném vyfoukání lijeme ihned další vrstvu směsi, a opětovně vyfoukáme a tak dokola až do požadované tloušťky. Zde se projevuje výhoda dlouhé otevřené doby zpracování VEROPALU UV PLUS 100. Pokud bychom při vyšší tloušťce odlévání tento postup vynechali, pravděpodobně bychom po vytvrdnutí viděli v průřezu celého odlitku malé bublinky. Jak již bylo psáno, závisí to také na teplotě při zpracování (čím chladnější pryskyřice, tím vrstvy na horkovzdušné ofoukání volit menší).

TUHNUTÍ, VYTVRZOVÁNÍ

V závislosti na typu pryskyřice, tloušťky odlitku a okolní teploty při tuhnutí dojde k želatinaci systému v rozmezí 8 - 20 hod. Pryskyřice začíná být "gumovitější", stále méně tekutější a při dotyku se začíná natahovat. V tomto okamžiku již nejde odstranit vzduchové bubliny, na druhou stranu tato fáze je nejvhodnější pro vytváření různých uměleckých efektů. Při tuhnutí se nedoporučuje již směs ve formě míchat, neboť by se již nemusela stihnout vyčeřit a také by po vytuhnutí mohl v průřezu odlitku vzniknout zvlnění. Tohoto účinku zvlnění se využívá při pigmentaci několika pigmenty současně (zamezí se tímto efektem rozlévání pigmentových roztoků do celého objemu) za vzniku zajímavých barevných variací a efektů. Po želatinaci lze odlitek temperovat při vyšší teplotě až do 50 °C pro urychlení celkového dotvrzení (při 50°C cca 24 hodin). Každopádně před finálním broušením a leštěním povrchu je vhodné nechat odlitek odstát cca 7 dní. Jde o to, že po 7 dnech je materiál již 100%-ně zesíťován (chemicky navázané funkční skupiny epoxidu s funkčními skupinami tvrdidla). Po vytvrzení se jemné zvlnění na povrchu a smrštění po obvodu odlitku vybrušuje a leští do naprosto hladkého povrchu.

ZÁVĚREM

Optimální teplota pro práci s pryskyřicí VEROPAL UV PLUS 100 je 20-25°C. Při nižší teplotě kolem 15°C systém tuhne velmi pomalu a hůře se odvzdušňuje. Při teplotách kolem 30°C lze také pracovat, ale nástup želatinace systému začne dříve. Při teplotách 35°C a více hrozí po smíchání složek reálně velmi rychlá exotermická reakce (ve větších objemech) a k následnému "vyvaření", změně barvy systému, prasknutí vytvrzeného systému a celkovému znehodnocení pryskyřice a i dřeva. Po dokončení želatinace lze teplotu zvýšit až na 50°C a tím lze urychlit dotvrzování systému do konečného stavu.