Epoxidová penetrace na dřevo VEROPAL PEN

Penetrace na dřevo VEROPAL PEN

Epoxidová penetrace na dřevo VEROPAL PEN je rychlá pryskyřice, která uzavírá póry ve dřevě před jeho dalším zalitím epoxidovou pryskyřicí na stoly. Aby byl odlitek po vytvrzení pryskyřice s minimem bublinek nebo zcela bez bublinek, je nutné vzduch obsažený v pórech a mikro pórech dřeva uzavřít, aby se v průběhu vytvrzování odlévací pryskyřice na stoly neuvolňoval a nevytvářel tak nežádoucí bublinky.

VEROPAL PEN jako dvoukomponentní pryskyřice se aplikuje v hmotnostním poměru 100:40, a to jak pro silně nasákavé povrchy, pórovité povrchy či pro stabilizaci lehce zpráchnivělého dřeva, tak i na pevné soudržné podklady. Nejběžnější aplikace je štětcem, kterým se snažíme nevynechat žádný kousek zalévaného dřeva. Penetraci necháme na dřevě zaschnout, doporučujeme proces penetrace provést 2 krát. Doba schnutí a vytvrzení při teplotě 20°C je přibližně 3 hodiny.

POZOR!!! Penetraci VEROPAL PEN si připravujte (odvažujte) po menších objemech např. 350ml, aby jste ji po 2-3 minutovém zamíchání ihned naaplikovali, občas při namáčení štětce mírně promíchejte...Při smíchání většího objemu a nechání stát může systém v kelímku nebo plechovce tzv. vyvřít - v centru objemu se odstartuje nekontrolovaná exotermická reakce, pryskyřice velmi rychle vytvrdne, popraská a zežloutne (viz. fota)