Jak si vyrobit silikonovou formu

Jak si vyrobit silikonovou formu

Tvorba jednodílné formy s plochou zadní stranou - jednoduchý model s plochou zadní stranou.

ZAČNI S MODELEM - Model může být vyroben prakticky z jakéhokoli materiálu: vosk, jíl, sádra, kamen, beton, papír, kov, kost, textilie, atd.

POSTAV OHRÁDKU - Účelem ohrádky je, aby se zabránilo úniku tekutého materiálu kolem modelu. Ta materiál zadržuje, dokud forma nevytvrdne. Velikost a tvar ohrady závisí na velikosti a tvaru modelu. Pokud je model malý, ohrádka může být něco jednoduchého, jako krabička od sušenek, krabice od doutníku, kávy, dortu, apod. Jestliže je model velký nebo nepravidelného tvaru,musí se postavit vlastní ochranný box. Jako podložku pod model použij plexisklo, které by mělo být alespoň dvakrát větší než model. Podložka by měla být na rovině. Model se vycentruje doprostřed. Můžeš použít na podložku i např. dřevo, ale z plexiskla se forma snadno sejme. Nařezané kousky plexiskla sestavíš kolem modelu a pevně zajistíš svorkami. Tím získáš opěrné zdi. Kolem modelu je prostor obklopující model (minimálně 1 - 1,5 cm ve všech směrech, včetně nahoru od nejvyššího bodu modelu). Tento prostor mezi modelem a stěnami ohrádky definuje tloušťku stěny hotové formy. Pro formování nepravidelného tvaru formy můžeš stěny ohrádky udělat z tenkého plechu, lina nebo kartonu. Spojíš ohrádku např. páskou.

ZAJIŠTĚNÍ MODELU - Zajisti model k podkladové desce pomocí silikonového těsnění, tavné pistole, lepidla nebo modelovací hmoty. Např. vyválej z modelovací hmoty tenké válečky a přitiskni je na zadní stranu kolem obvodu modelu. Poté umísti model do středu ohrádky a pevně přitiskni k podkladu ve všech směrech. Tím srovnáš modelovací hmotu a vytvoříš těsnění pod modelem, aby se zabránilo úniku silikonu pod model. Můžeš model také přišroubovat k základní desce, ale poškodíš si tím model.

UTĚSNĚNÍ SPÁR - Abys zabránil materiálu v úniku spárami v ohrádce nebo pod ní, je třeba všechny spoje utěsnit. Můžeš použít těsnící silikon, tavnou pistoli, lepidlo nebo modelovací hmotu. Při použití silikonového kaučuku netěsni spáry silikonem (přilepil by se k výsledné formě). Místo toho použij raději modelovací hmotu. Udělej si tenký proužek a vtiskni ho do spáry (horizontálních i vertikálních, kdekoli může materiál protéci).

APLIKACE PLNIČE PÓRŮ - Modely z porézních materiálů (omítka, kámen, beton, dřevo, atd.) vyžadují zaplnění (utěsnění, uzavření) povrchových pórů. Modelovací hmoty na bázi vody nebo s příměsí síry (existují silikony, kterým síra brání ve vytvrzení ale i také, které se sírou nereagují), musí být takto také "uzavřeny". Vhodné uzavírače pórů jsou např. šelak, voskové pasty, vazelíny.

APLIKACE SEPARÁTORU - Po uzavření povrchu modelu, použij separátor. Ten umožní bezproblémové vyjmutí modelu z hotové formy. Použij separátor speciálně vyrobený pro výrobu forem a odlitků. Při použití nesprávného separátoru se může stát, že se model k formě přilepí a už ho nesundáš. Nebo se může stát, že forma nevytvrdne. Proto si raději vždy udělej malou zkoušku. Existuje velká škála možných materiálů a může se stát, že vznikne chemická reakce, která zabrání vytvrzení formy na povrchu kolem modelu. Není pak snadné model vyčistit a jeho povrch může být narušen. Separace modelu od formy je potřeba hlavně u polyuretanového kaučuku. Silikonový kaučuk je samoseparační (model se k silikonu nepřilepí). Nevhodné separátory: rostlinné oleje, minerální oleje, motorové oleje, mazací spreje (WD40). Doporučené separátory: Ease Release 200, Universal Mold Release (UTS). Separátory jsou jak ve spreji (nasprejuješ), tak v kapalině (nanášíš štětcem nebo stříkané rozprašovačem).

SPRÁVNÁ APLIKACE SEPARÁTORU

1) Nanes tenkou vrstvu separátoru ve spreji na celý povrch modelu a okolí formy (jakýkoli povrch, který přijde do kontakt s formou). Nepřežeň to.

2) Použij čistý štětec a natři povrch modelu a okolí. Ujisti se, že u složitých detailů, záporných úhlů a těžko přístupných místech je vše důkladně natřeno.

3) Nanes další vrstvu sprejem a nech uschnout po dobu 10 minut.
POZOR: Nenamáčej svůj model v separátoru. Mohou tak kolem modelu vzniknout malé bublinky, které se otisknout do pracovní části formy. Tyto bublinky ve formě budou kopírovány i na výsledný odlitek. To je nežádoucí.

ODMĚŘENÍ MATERIÁLU NA FORMU - Když chceš zjistit, kolik materiálu potřebuješ na výrobu formy, nasypej do ohrádky např. písek a celou ji zaplnit jako bys vytvářeli formu. Pak písek nasyp do odměrky a zjisti potřebný objem materiálu. Specifická hmotnost je u většiny materiálů blízko 1, takže 1 litr odpovídá přibližně 1 kg materiálu. Některé materiály vyžadují přesné vážení složek (A + B). Patří mezi ně většina silikonů, polysulfidy a kaučuky. Pokud používáš materiál, který vyžaduje vážení, použij váhu s přesností na gramy. Pokud používáš materiál s míchacím poměrem podle objemu, snaž se být tak přesný, jak jen to jde.

POZOR: Pokud je doporučeno, musíš nejprve promíchat složku A a/nebo složku B před dávkováním do míchací nádoby. Pokud tak neučiníš, můžeš způsobit nesprávné vytvrzení. Některé složky časem tzv. "sednou" ke dnu. Přečti si technický list materiálu.

SMÍCHÁNÍ MATERIÁLU - Jedním z nejčastějších důvodů proč forma nevytvrdne správně, je nesprávné míchání. Je naprosto nezbytné, aby jsi získal a rozvíjel dobrou míchací techniku. Míchej složky A + B po dobu nejméně tří minut. Pokud mícháš materiál poprvé, použij hodiny nebo stopky pro sledování času.

  • Buď důkladný, ne rychlý! Většina materiálů má dobu zpracování takovou, že poskytuje dostatek času na zamíchání i aplikaci.
  • Nepoužívej šlehač nebo vrtačku na míchání materiálu nebo si vytvoříš v materiálu bublinky, které pak mohou zůstat na povrchu hotového formy.
  • Míchej pomalu a ujisti se, že jsi několikrát seškrábl materiál ze stran a dolní části míchací nádoby.

Poznámka: Jak bylo uvedeno výše, polyuretanové kaučuky mají obecně nízkou viskozitu a bubliny brzy samy zmizí. Po smíchání silikonových kaučuků, které mají vysokou viskozitu, by jsi měl umístit míchací nádoby do vakuové komory a odstranit vzduchové bubliny.

Jakmile je materiál uvnitř komory, umísti víko nad vakuovou komoru a připoj vývěvu. Zapni vývěvu. Všechen vzduch v komoře (včetně vzduchu, který je zachycený vysokou viskozitou v materiálu) je odstraněn z materiálu asi po třech minutách. Protože je vzduch vysáván z materiálu, stoupá a zvětšuje několikanásobně svoji velikost. Jakmile je odstraněn vzduch, materiál se vrací zpět do svého počátečního objemu a je připraven k nalití do formy prakticky bez bublin. Pokud se chceš zbavit bublin, tak vakuování je jedním ze způsobů. Druhá možnost je technika, kdy se forma po zalití modelu vloží do tlakové nádoby a vystaví působení tlaku. Což je opak odvakuování, kdy vzniká podtlak.

LITÍ MATERIÁLU DO OHRÁDKY

Po důkladném promíchání nastal čas na nalití materiálu na model. Nevylévej směs přímo na model, protože se tak může zachytit vzduch. Místo toho, najdi nejnižší bod ve formě a lij směs v tomto bodě pomalou, konstantní rychlostí. Nech materiál stoupat nahoru a přes model. To vytlačí vzduch z nejnižšího bodu a minimalizuje zachycení vzduchu. Můžeš si všimnout malých vzduchových bublin stoupajících na povrch. Ty můžeš následně odstranit přejetím nad povrchem zdrojem tepla (např. vysoušečem vlasů).

VYTVRZENÍ FORMY - Další krok je snadný, nech formu vytvrdnout do pevného stavu přes noc v pokojové teplotě (25 °C).

URYCHLENÍ VYTVRZENÍ - Jsou dvě možnosti jak urychlit vytvrzení formy:

  • 1) Existují speciální urychlovače, které dokážou zkrátit dobu vytvrzení z např. 16 hodin na jednu hodinu. Přečti si pozorně technický list. V něm je mimo jiné napsáno, do které složky se urychlovač přidává. Fyzikální vlastnosti výsledné formy mohou být jiné než bez urychlovače.
  • 2) Další možností je zvýšení teploty. Vyšší teplota způsobí, že forma tvrdne rychleji. Poté, co forma "zželatinuje" (cca jedna hodina), umísti formu do trouby a při 66 °C nech tvrdnout čtyři hodiny. Poté nech vychladnout formu po dobu jedné hodiny. Pozor: nepoužívej kuchyňskou troubu (můžeš si ji zašpinit).

ODFORMOVÁNÍ - Jakmile forma vytvrdne, můžeš model (originál) vyjmout z vytvrzené formy. Odstraň ohrádku a modelínu ze stran formy.Jestliže šlo všechno v pořádku, pak lze model snadno vyjmout z formy. Forma okopírovala všechny i nejmenší detaily (sejme i otisky prstů) z originálu.